Ogólnopolska INFOLINIA: 795 444 555

REZERWACJAonlinewypożycz auto  sprawdź dostępność

Poniżej znajdziesz podstawowe wymagania ANCA CARS w zakresie wynajmu samochodów

 

 

Segmenty aut

Minimalny
wiek klienta

Minimalny
staż prawa jazdy

A - D oraz M21 lat12 miesięcy
Pozostałe segmenty25 lat36 miesięcy
Pobierz ogólne warunki usług ANCA CARSPobierz ogólne warunki usług ANCA CARS

Wymagane dokumenty
(Klient biznesowy)

right arrow blue pointerDowód osobisty

right arrow blue pointerPrawo jazdy

right arrow blue pointerWpis do CEiDG lub KRS

Pełnomocnictwo dla pracownika firmyPełnomocnictwo dla pracownika firmy

Wymagane dokumenty
(Klient indywidualny)

right arrow blue pointerDowód osobisty

right arrow blue pointerPrawo jazdy

 

 

Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa NIE PRZYJMUJEMY gotówki w oddziałach ANCA CARS

 

Regulamin rezerwacji samochodówRegulamin rezerwacji samochodów

 

ANCA CARS pobiera zwrotny depozyt (kaucję) i uprawniona jest do potrącenia z depozytu należności, przysługujących ANCA CARS od Klienta.
ANCA CARS nie pobiera depozytu, jeśli Klient wykupi zniesienie udziału własnego w szkodzie.
(warunki znajdują się w § 5 Ogólnych Warunków Usług - wariant MINI od 20 zł/doba, wariant MAX od 40 zł/doba).

 

Warunkiem rezerwacji samochodu jest wpłata przez Klienta nie później niż w dniu poprzedzającym planowany dzień wydania samochodu, przelewem na rachunek bankowy ANCA CARS:

important
Wpłata depozytu jest możliwa
WYŁĄCZNIE PRZELEWEM
na rachunek bankowy ANCA CARS, przed terminem wydania samochodu.

Jeśli wolisz wpłacić depozyt (kaucję)

Depozyt

(+ ewentualna opłata przygotowawcza)

W tym wariancie czynsz najmu zapłacisz przelewem wraz z depozytem lub kartą płatniczą / kredytową w oddziale ANCA CARS

Jeśli zamiast depozytu wolisz wykupić zniesienie udziału własnego w szkodzie

Czynsz najmu w pełnej wysokości wraz z opłatą za zniesienie udziału własnego w szkodzie 

(+ ewentualna opłata przygotowawcza)

 
info icoDla wynajmu krótszego niż 4 dni, ANCA CARS pobiera jednorazową opłatę przygotowawczą w stałej, zryczałtowanej wysokości 50zł brutto.

Jak to wygląda w praktyce?

Poniższe zestawienie prezentuje, jakie płatności będą Cię obowiązywać i jak możesz ich dokonać

Płatność przelewem

Wynajem 1 - 3 dni

Czynsz najmu

Depozyt

Opłata
przygotowawcza

Wynajem 1 - 3 dni

Czynsz najmu

Zniesienie udziału
własnego

Opłata
przygotowawcza

Wynajem 4+ dni

Czynsz najmu

Depozyt

Płatność kartą

Wynajem 1 - 3 dni

Czynsz najmu

Zniesienie udziału
własnego

Opłata
przygotowawcza

Wynajem 4+ dni

Czynsz najmu

Zniesienie udziału
własnego

 
info icoPAMIĘTAJ!
Rezerwacji samochodu dokonuje się na klasę (segment) samochodu, a nie na konkretny model.

 

Strona korzysta z plików cookies.

Polityka prywatności Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Prywatność osób odwiedzających internetową stronę http://ancacars.pl/ (dalej: strona internetowa) podlega ochronie stosownie do zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych; Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024). Spełnione są niezbędne warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 2

Administratorem danych osobowych jest PHU ANCA ANNA MALINA LACHOWIECKA z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 122, NIP 522 258 86 57

§ 3

Strona internetowa stanowi własność PHU ANCA ANNA MALINA LACHOWIECKA z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 122. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, w szczególności do jego elementów graficznych, struktury oraz treści, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Serwis internetowy podlega ochronie prawnej, w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24 Poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

§ 4

Serwis gromadzi dane kontaktowe dobrowolnie przekazywane przez Klientów zainteresowanych ofertą Firmy, w szczególności dane umieszczane w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail. Klient poprzez umieszczenie danych w formularzu wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie danych kontaktowych PHU ANCA ANNA MALINA LACHOWIECKA oraz dalszego wykorzystywania i przetwarzania ich jedynie w zakresie prowadzonej działalności, w tym w celach marketingowych. Formularz kontaktowy zawiera stosowną klauzule, w których osoba podająca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

§ 5

Dane osobowe podawane przez odwiedzających stronę internetową nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim, z wyjątkiem okoliczności określonych art. 23 i 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 6

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, osoba której dane osobowe dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o zakresie przetwarzania tych danych oraz ma prawo żądać ich usunięcia z bazy danych Firmyi. Informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych (w tym możliwość uzyskania do nich dostępu, żądania ich aktualizacji albo usunięcia) można uzyskać kontaktując się ze Firmą pod numerem tel.: 22 424 93 93 oraz pod adresem e-mail: biuro@ancacars.pl.

§ 7

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych PHU ANCA ANNA MALINA LACHOWIECKA stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych PHU ANCA ANNA MALINA LACHOWIECKA Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych PHU ANCA ANNA MALINA LACHOWIECKA z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§ 8

Firma zastrzega możliwość zmiany treści niniejszej Polityki prywatności w drodze jej publikacji na stronie internetowej.